Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Για τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε στην παρακάτω παρουσίαση, κάνοντας κλικ στην εικόνα.