Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με βασικό στόχο την ενσωμάτωση της εμπειρίας του ιδιοκτήτη η A-XEL προτείνει το συμβουλευτικό πλαίσιο για την μέγιστη αξιοποίηση, την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ανακαίνιση υποδομών και την ανάλυση των στρατηγικών σχεδίων.                                                                                                                                                                                                                                                

 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σας: Η περαιτέρω αναβάθμιση κατηγορίας της μονάδας, η λειτουργία νέων υποδομών που εναρμονίζονται στο υφιστάμενο περιβάλλον και η περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της θέσης της επιχείρησης, καθορίζουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων που προτείνονται και το Μοντέλο Ανάπτυξης που θα εφαρμοσθεί.
 • Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών: Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης των παρεχομένων υπηρεσιών με νέες δράσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας καί η ανακαίνιση των αντιστοίχων υποδομών τόσο στην εστίαση όσο και στην φιλοξενία, αποτελούν τους κυριότερους στόχους της αναβάθμισης. Η επέκταση των υπηρεσιών μέσω συνεργασιών στη διάθεση των τοπικών προϊόντων, τις ενοικιάσεις εναλλακτικών μεταφορικών μέσων, την γνωριμία της τοπικής κουζίνας και την ανάπτυξη νέων τουριστικών μεθόδων (θρησκευτικός τουρισμός - πεζοπορίες - θεματικές περιηγήσεις) στοχεύουν στο κτίσιμο και τη διατήρηση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού εταιρικού ονόματος (brand name).
 • Ανακαίνιση Υποδομών και εγκαταστάσεων: Μετά από καταγραφή και έλεγχο των υποδομών και των εγκαταστάσεων της μονάδας, γίνεται αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής τους και σχεδιάζονται οι απαραίτητες εργασίες  και προμήθειες που πιθανόν απαιτούνται. Οι προτάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που συντάσσονται με συντονιστή της ομάδας μελετητών τον αρχιτέκτονα κ. Χάρη Παπαϊωάννου, με εμπειρία και εξειδίκευση στην εφαρμοσμένη αναβάθμιση των μεγαλύτερων ξενοδοχείων πανελλαδικά, συμπληρώνουν τις ιδέες του ιδιοκτήτη.
 • Ανάλυση στρατηγικών στόχων, αγορών και ανταγωνισμού: Η A-XEL αφού αναλύσει όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της επιχείρησης, σχεδιάζει το μέλλον και προτείνει:
  • Στρατηγικό Προγραμματισμό
  • Business Model
  • Πλάνο Marketing και επικοινωνίας και
  • Στρατηγική ανταγωνισμού με στόχο την αντιμετώπιση των απειλών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών