Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

H A-XEL αναζητεί χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τα επενδυτικά σας σχέδια και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 (νέο ΕΣΠΑ) και τα διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο κάθε πρόγραμμα χωριστά.
Παράλληλα, προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης σας στις προτεραιότητες που θέτει το εκάστοτε πρόγραμμα, ώστε να διασφαλίσει τη συγκέντρωση της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας. Μάλιστα, κατά την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας,  παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν προ-αξιολόγησης της πρότασης σας προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα επιτυχημένης έγκρισης της πρότασης.
Τέλος, σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, η A-XEL, αναλαμβάνει την  διοικητική και οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου διασφαλίζοντας την επιτυχημένη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση του.
Συνοψίζοντας, η μεθοδολογία που ακολουθεί περιλαμβάνει:                                                                                                                                                                                                

  • Ενημέρωση σχετικά με ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της πιθανής επενδυτικής σας πρότασης
  • Προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων
  • Υποβολή και Διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και Σχεδίων Προώθησης Προϊόντων
  • Κατασκευή και σχεδίαση ιστοσελίδων
  • Καθορισμός Τιμολογιακής Πολιτικής
  • Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων